Czym jest przemoc psychiczna

Kto powinien przeczytać “Dlaczego nikt nie widzi, że umieram” Renaty Kim

Dlaczego nikt nie widzi, że umieram. Historie ofiar przemocy psychicznej” (https://www.taniaksiazka.pl/dlaczego-nikt-nie-widzi-ze-umieram-historie-ofiar-przemocy-psychicznej-renata-kim-p-1362668.html) to książka o znamiennym tytule. Oddaje on wachlarz emocji towarzyszących człowiekowi, który doświadcza cierpienia za sprawą najbliższej osoby. Jest to strach, osamotnienie, poczucie bezradności. Renata Kim zadbała o to, aby jej publikacja była wielowymiarowa. Zawarła w niej relacje pokrzywdzonych, opatrzone komentarzem specjalistów z zakresu psychologii. Kto powinien sięgnąć po tę lekturę? Czy tego typu treści są odpowiednie tylko dla czytelników, których interesuje zagadnienie przemocy emocjonalnej?

Dojść do siebie po traumie

Przeczytanie “Dlaczego nikt nie widzi, że umieram” w niektórych przypadkach stanowi element terapii osoby, która doświadczyła tego, o czym pisze Kim. Trzeba mieć świadomość, że ktoś, kto przez lata tkwił w toksycznym związku, może stać się nieufny i zamknięty na relacje uczuciowe. Nawet jeśli chciałby się z kimś związać, będzie powstrzymać go przed tym strach. Przepracowanie tego problemu jest niezbędne, aby w pełni cieszyć się życiem. Niejednokrotnie słuchając historii innych ludzi, poznajemy siebie. Dostrzegając podobieństwa i analogie, dochodzimy do przyczyny danego stanu rzeczy. Jest to moment przełomowy, gdyż znalezienie powodu pozwala na wprowadzenie zmian, dzięki którym drugi raz nie zrobimy tego samego. W tym wypadku nie zwiążemy się z osobą, która wykazuje psychopatyczne skłonności.

Wyciągnąć pomocną dłoń do ofiary przemocy

Przeczytanie “Dlaczego nikt nie widzi, że umieram” posłuży tym z nas, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Ofiarą przemocy może być każdy, osoba z sąsiedztwa, przyjaciel, znajomy, członek rodziny. Trudno jednak dostrzec problem, gdy nie zna się jego symptomów. Dodatkowo jest to materia niezwykle delikatna. Niektórzy wychodzą z założenia, że jeśli ktoś potrzebuje pomocy to na pewno o tym powie. Książka Renaty Kim udowadnia, że relacja z tzw. przemocowcem potrafi zniszczyć wolę walki. Powoduje tak niskie poczucie własnej wartości, że ofiara cierpi w ciszy, nie dzieląc się z nikim swoją traumą. Trzeba umieć do niej dotrzeć i zdobyć jej zaufanie, aby udzielenie pomocy okazało się możliwe. Cennych informacji na ten temat z pewnością dostarczy nam lektura “Dlaczego nikt nie widzi, że umieram”. Chodzi tutaj przede wszystkim o uzmysłowienie sobie, jakie sygnały wysyła ktoś, nad kim mąż lub żona, partner lub partnerka znęca się psychicznie.